Bakgrund:

Allt började år 1999 med att Anders Erlandsson fick en förfrågan av Traumagruppen Akuten i Halmstad. Målet var att utveckla och konstruera en helt ny typ av traumamadrass.

Narkosläkaren Anders Fröström, ortopedläkaren Mats Örjes och akutsjuksköterskan Ann-Christin Johansson, var de som stod bakom detta initiativ. (Läs mer)

De hade en förhoppning om att  Anders och Eson Comfort skulle klara detta svåra projekt, som flera stora multinationella medicintekniska företag hade misslyckats med.

Anledningen till denna stora tilltro var att Anders och Eson hade givit många bevis på sin innovationsförmåga.

De hade utvecklat och konstruerat mängder av innovationer inom hjälpmedelssektorn ända sedan 1970-talet och utvecklat flera medicintekniska lösningar åt Länssjukhuset i Halmstad.

Exempel på detta är Neftrolift™– Lyftkoncept, Legfix™ – Benpositionering och PM-Comfort™ – Röntgenmadrass och flera egna patent.

Eson har även agerat mentor i flera examensprojekt, tillsammans med blivande utvecklingsingenjörer på Högskolan i Halmstad och Chalmers.

En av flera unika egenskaper var förutom ett gediget hantverkskunnande, att Eson tidigt hade tillgång till nya extrema material.

Genom ett samarbete med ett Haboföretag fick vi tidigt tillgång till originalrecepturen till det viskoelastiska material som sedermera blev känt som Tempur®.

 

Produkten:

Utvecklingen och konstruktionen lyckades över all förväntan och Anders Erlandsson fick Hallands läns Landstings Uppfinnarstipendium för sin konstruktion TraumaTransfer™ den 20:e september år 1999.

Redan dagen efter publiceringen i media, började förfrågningarna komma till Anders. Hur fungerar den? Kan vi få prova den?

Sedan en tid hade vi samarbetat med en röntgensköterska i Halmstad, Leif Carlsson och vi gjorde en villkorad muntlig uppgörelse som innebar att Leif fick sälja Eson Comforts innovationer, under förutsättning att han dammsög sjukvården på problem som vi kunde utveckla och konstruera nya varumärken ifrån.

Villkoret innebar att Eson ansvarade för all innovation och konstruktion och Leif ansvarade för all marknadsföring och försäljning av våra produkter.

Han var väldigt angelägen om att visa att han ville sälja de innovationer och konstruktioner vi hade utvecklat.

Han hade även hjälpt oss tidigare med att testa våra prototypers röntgenegenskaper, både före och efter TraumaTransfer™.

Eson och moderbolaget hade tidigare endast erfarenheter som skapats som underleverantör och via legotillverkning med produktutvecklingsansvar.

Eftersom ingen av bröderna Erlandsson och Eson Comfort var/är några säljare och Eson var svårt pressade av att nyligen blivit av med en stor kund, passade detta alldeles utmärkt.

 

 

Varumärket TraumaTransfer™:

Nu var vi färdiga att på allvar bli ett företag med helt egna varumärken och med en säljare som marknadsförde och sålde våra produkter.

Ganska snart blev lösningen till en viktig standardlösning på flertalet svenska akutmottagningar.

Vi är väldigt stolta över att denna prisade lösning har inneburit ett paradigmskifte inom modern akutsjukvård.

Vår ambition har allt sedan tillblivelsen, varit att ge sjukvården bättre lösningar och att tillsammans med personalen lösa svåra problem i den dagliga verksamheten.

TraumaTransfer™ är numera det ledande och enda heltäckande konceptet för omhändertagande av traumapatienter. Vi har sedan starten levererat närmare 500 st.

Den finns representerad i stora delar av Europa och har blivit en central del inom akutsjukvården.

Den Nord-Amerikanska sjukvården är nästa kapitel i historien om TraumaTransfer™

TraumaTransfer™ kompletteras med våra ledande immobiliserings-koncept – TT-Cover™, TT-Cover K™, TT-Headfix™ och TT-Headfix K™.

Dessa är de enda godkända och certifierade immobiliserings/cover-lösningarna för TraumaTransfer™.

Vi avråder från användning av andra lösningar, då de kan sätta både patient och personal i risksituationer.

Detta samarbete pågick med stor framgång till 2012, då Leif och Comfort Medical ensidigt avbröt samarbetet genom att avsiktligt bryta de villkor som samarbetet förutsatte.

Ladda ner användarmanualen till TraumaTransfer™ här: