Bakgrund:

BedSlide™-konceptet har utvecklats och konstruerats av Anders Erlandsson och Eson Comfort.

Lanseringen skedde i början av 2000-talet och innebar en helt ny standard för glidskivor.

Som i många av våra lösningar började det med att sjukvården efterfrågade ett hjälpmedel och i detta fall gällde det flytt av patient, till och från TraumaTransfer™.

Efter att noggrant ha utvärderat befintliga lösningar, insåg vi att de samtliga var undermåliga för denna typ av användning.

Befintliga lösningar byggde oftast på primitiva ”brygglösningar” där man har använt olika former av styva plastskivor.

Genom vår introduktion av BedSlide™, gavs möjligheter till helt nya och mer flexibla användningssätt.

Produkten:

bedslide1

BedSlide™ är genom sin ellipsform och öppna grepp, en glidbräda som genom sin form kombinerar goda penetreringsegenskaper med en mer flexibel möjlighet att lyfta eller ”dra” över patienter.

Materialvalet gör även lösningen funktionell i minusgrader.

Lösningen fungerar i sittande såväl som liggande situationer.

Detta var inte på samma sätt möjligt innan vi på Eson Comfort utvecklade denna nya transferlösning.

Den ger möjligheter att lösa problemsituationer som tidigare var väldigt svårlösta.

Som exempel kan nämnas att ett av utbildningsföretagen inom ergonomi och lyftteknik, anser BedSlide™ vara det kanske viktigaste hjälpmedlet vid urtagning av patient ur kraschade fordon.

Varumärket BedSlide™:

De senare åren har vår lösning bildat en helt ny skola i lyft- och förflyttningsteknik och blivit så populär att den gamla tidens företag har sett sig nödgade att snylta på vårt kunnande och vår uppfinningsrikedom.

Snarlika lösningar säljs med våra argument men ni kan alltid välja våra original eller kopior som kommit till på tveksamma grunder och inte skall jämföras med våra innovationer.

Köp därför alltid originalet BedSlide™ eller vårt senaste tillskott i denna kategori, BedSlide™ BS om ni vill främja utveckling.

 bedslidebs1