Kungabesök på Eson Comfort

kungabesok

SUCCÉ för Eson Comfort!!!

Kungaparets besök hos oss på Eson Comfort kan endast beskrivas som en braksuccé!

Allt det vi drömde om inför det viktiga besöket blev uppfyllt. Föredraget fungerade utmärkt, med väldigt intresserade lyssnare.

Vi startade med en historisk tillbakablick. Här berörde jag de första Esoninnovationerna, PM-Comfort™ röntgenmadrass, Legfix™ benpositionering och lyftkonceptet, Nefrolift™.

Vi berättade den fulla och sanna historien bakom TraumaTransfer™. Hur allt började med att Leif Carlsson förmedlade akutmottagningen på Länssjukhuset i Halmstads förfrågan om jag (Anders Erlandsson) kunde finna en lösning på den då begränsade möjligheten, att på ett bra sätt omhänderta traumapatienter.

Genom vår långa erfarenhet inom medicintekniska innovationer lyckades detta på ett sätt som aldrig tidigare gjorts och som har bidragit till att radikalt förbättra möjligheten till en säkrare och skonsammare vård.

Våra kommande 2014-uppgraderingarna visades för första gången och det kommer att lyfta Skandinavisk sjukvård ytterligare ett par steg.

Vi fick även väldigt stor respons på vårt miljöarbete. Auditoriet blev väldigt förvånade och frågande när jag förklarade att flertalet akutmottagningar bryter mot sin egen Miljöpolicy.

Det används ogenomtänkta lösningar i miljöskadliga material. Våra engångslösningar har högre säkerhet än jämförbara lösningar, de är användarvänliga, de är miljöoptimerade och de är väldigt prisvärda. 

Vi använder de mest miljövänliga och prisvärda materialen. 

Avslutningsvis redovisade jag ett innovationsexempel som visar varför vi är fullständigt unika i Sverige.

Denna lösning gör att man kan ta på en kompressionsstrumpa på mellan 1-2 sekunder. Jag kunde inte visa upp själva innovationen, utan endast effekten av den.

När en innovation är publicerad omöjliggörs framtida patentansökningar.

Mötet var planerat att vara 15 minuter men Kungaparet stannade nästan 30 minuter!!!

Middag på Halmstads slott

Senare på kvällen fördjupades dialogen med HM Drottningen på middagen på Halmstads slott.

Vilken succé det blev!

På middagen på Halmstads slott blev jag placerad tillsammans med värden och HM Drottningen vid A-bordet.

Vi talade mycket om våra innovationer och man förundrades över att vi har kunnat bidra med så mycket, trots att vi aldrig har haft några stora resurser.

Detta föranledde långa ingående diskussioner och mynnade ut i att jag lovade att ta fram en innovation, specifikt efter HM Drottningens önskemål! 

Jag fick även en direkt beställning av Hovmarskalk Kurt Svensson, på min ännu icke lanserade strumpinnovation.

HM Kungens tacktal till värdparet och de medverkande noterade vi att Eson Comfort för en gångs skull fick vara i centrum.

HM Kungens tacktal till värdparet och de medverkande noterade vi att Eson Comfort upplevdes viktigare och mer intressant än exempelvis GeKås. 

HM Kungen riktade nästan en tredjedel av sitt tacktal till oss! Denna typ av utläggning utanför det skrivna talet var något väldigt ovanligt, enligt hovets stab.

Denna typ av utläggning utanför det skrivna talet var något väldigt ovanligt, enligt hovets stab.

Den 4 april år 2013 kommer för alltid att minnas som den magiska dagen för Eson Comfort

Kungaparet och Landshövdingeparet blev väldigt imponerade av att vårt lilla företag har lyckats med att så radikalt förbättra Skandinavisk sjukvård.

 

%d bloggare gillar detta: