Strategier

Aktiviteter under hösten:

Vi kommer att utveckla en ny bårvagnsmadrass – X-Comfort, med separat huvudkudde.

Vi kommer att undersöka möjligheten att utforma en enkel lösning för att fästa vårt monitorbord på TraumaTransfer™, samt att uppgradera med Overhead, verktygsbricka.

Vi kommer att utveckla nya produktionsmetoder för positioneringskuddarna, SPACE™.

Som ansvarig skall Anders och Eson Comfort ta fram nya produktblad och uppgradera de gamla.

Anders har fått HSI:s uppdrag att hjälpa ett antal innovatörer och skall undersöka möjligheterna att utveckla och sälja deras innovationer.

Eson Comfort Partner och Leif Carlsson förbinder sig att ta fram brukarhandledning och instruktioner för att stödja utbildningen på Anders innovation och konstruktion TraumaTransfer™.

Han skall även utforma en enkät som på ett bättre sätt samlar in brukarnas synpunkter och erfarenheter.

%d bloggare gillar detta: