Eson Comfort utvecklar kuddlösning åt Professor Niels Egund

Vi har i dagarna levererat en nyutvecklad positioneringslösning för röntgen. Uppdragsgivare i detta projekt är Professor Emeritus Niels Egund. Det är som alltid lika trevligt att möta verksamheternas behov med vår mångåriga erfarenhet.

Så snart lösningen är offentliggjord, kommer vi givetvis att redovisa bilder och annan fakta.

Vi har noterat att våra innovationslösningar efterfrågas allt mer och vi kommer att fortsätta med ambitionen att leda utvecklingen inom de områden där vi är verksamma. Vi gör som bekant aldrig någon skillnad på för vem eller var problemen uppstår, vi är alltid lika fokuserade på att lösa dem på bästa sätt.

Vi ser idag ett allt större behov av våra lösningar, då flera av våra största och mest ansedda sjukhus, använder lösningar som inte håller måttet när det gäller viktiga säkerhetsaspekter, miljökrav etc. Detta kan på ett väldigt enkelt sätt förbättras/ändras, genom mer kunskap på akutmottagningarna.

Det finns de som säger att vi sätter ribban alltför högt när det gäller dessa krav, men det kan vi leva med. Vi gör hellre lösningar som har för hög säkerhets/miljömässig standard, än som många andra konkurrenter, bara billiga lösningar med stora täckningsbidrag.

%d bloggare gillar detta: