EMIMED S.r.l har tecknat avtal med Eson Comfort om leveranser i Italien