BedSlide orginalet som satte en ny standard

Vi lanserade vårt BedSlide™-koncept i början av 2000-talet. Detta innebar en helt ny standard BedSlideTM orginalet som sätter en ny standard.för glidskivor. Tidigare har man försökt att lösa överflyttningar genom primitiva “brygglösningar” där en styv plastskiva fungerar som en brygga mellan två plana bäddar. Vi införde en helt ny och mer flexibel lösning, i ordets rätta bemärkelse.

BedSlide™ är, genom sin ellipsform och öppna grepp, en glidbräda som genom sin form kombinerar en penetreringsfunktion med en mer flexibel möjlighet att lyfta eller “dra” över patienter. Lösningen fungerar i allt ifrån sittande till liggande situationer.

Detta var inte möjligt innan vi på Eson Comfort utvecklade denna nya transferlösning. Denna ger möjligheter att lösa problemsituationer som tidigare var omöjliga.

De senaste åren har vår lösning BedSlideTM smidigare och mer flexibelbildat en helt ny skola för lyftteknik och blivit så populär, att den gamla tidens företag ser sig tvingade att snylta på vårt kunnande.

Det finns ett stort företag som under en längre tid under föregående år, har hämtat in uppgifter om BedSlide™ och dess olika användningssätt, genom upprepade besök på vår och vårt partnerföretags hemsida.

På detta sätt har man inhämtat information för att hitta en genvBedSlideTM den nya teknikenäg till kunskap och fungerande lösningar utan att göra rätt för sig, som vi är måttligt imponerade av.

Detta är som de flesta förstår helt oacceptabelt och ett brott i flera avseenden. Samtidigt är vi väldigt stolta över att vårt lilla företag, utan en massa pengar och stora resurser, kan få gehör för våra innovativa lösningar till den grad att stora multinationella företag med enorma resurser ser sig tvingade att plagiera våra lösningar.

Tänk därför efter väldigt noga innan ni köper billiga kopior, eftersom detta på ett skadligt sätt kan bromsa både era och våra möjligheter att utveckla nya och bättre lösningar för personal och patienter.

Köp därför alltid originalet BedSlide™, om ni vill främja utveckling, rättvisa och samtidigt ge oss möjlighet att konkurrera ut impotenta och ålderdomliga företag som har agerat alltför länge med en högst tveksam affärsetik.

%d bloggare gillar detta: