Uppgradering -04 av TraumaTransfer™

Vårt framgångsrika traumakoncept har genomgått en större uppgradering och är förbättrad på ett flertal punkter.

De viktigaste förändringarna är att Traumatransfer™ numera har ett förstärkt skydd emot inträngning av vätska!

Denna förstärkning är uppbyggd i tre olika steg: Helt tätad stoppning till 3mm:s djup, ny våtdräktstätning i sömmar och slutligen en diskret svart kantlist för skydd emot mekanisk nötning.

Vi har även ändrat utseende på informationsrutan och lagt ett svart mönster på huvuddelen.

TraumaTransfer™

TT + TT Mini LinkedIn

TraumaTransfer™ är idag standardlösning på de flesta akutavdelningar i Skandinavien.

Vi vet att de som idag använder denna lösning har de bästa förutsättningarna att hantera traumapatienter eller andra patienter som är i behov av en säker överflyttning, exempelvis till CT-röntgen.

Detta kan ske med begränsat antal personal utan onödig belastning på vare sig patient eller personal.

För er som redan har TraumaTransfer™, finns det möjlighet att uppgradera befintliga system till den senaste versionen -04.

Ni beställer då en rekonditionering av våra säljare i Comfort Medical AB eller på vår hemsida www.esoncomfort.se.

De akutavdelningar som ännu inte har fått förmånen av att kunna använda våra system, är välkomna att ta kontakt med våra säljare Leif eller Rickard på Comfort Medical AB för mer information. 

%d bloggare gillar detta: