Vi har påbörjat företagets målsättning om en stor del egenproducerad el. Vår målsättning är att under 2023 färdigställa en solcellsanläggning som gör oss till stor del självförsörjande på el.