logga-2008-3d-small

Nyhetsbrev 16

Eson Comfort har sedan mitten av 1990-talet utvecklat och tillverkat mängder av egna innovationer. Vi tar fram helhets-lösningar - problem blir till nya produkter!
Kära Kunder,

Vi står inför en aldrig tidigare skådad förändring i hur vi lever våra liv och jag vill på detta sätt komma i kontakt och dela med dig de steg vi tar när det gäller Coronavirus (COVID-19) -pandemin.

Vår främsta prioritet är fortfarande säkerheten för våra kunder, arbetskraft och övriga i samhället och vi övervakar kontinuerligt de råd som ges från både myndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO), för att säkerställa att vi är proaktiva och vidtar lämpliga åtgärder och försiktighetsprinciper

Vi implementerar en reducerad produktions- och lagernivå, för att anpassa oss efter den påverkan pandemin utövar på oss, våra sjukhus och dess anställda.

Våra öppettider är tills vidare:
Mån, Ons och Torsdag, kl 07.00 - 13.00, 14.00 - 16.30.

Vår webbplats förblir öppen och vi hanterar order via e-post eller via butik på vår hemsida som normalt. Våra leveranspartners tillåter dig att begära att varor levereras kontaktfria om du är isolerad.

För den senaste informationen och uppdateringarna angående COVID-19 och våra tjänster, besök vår hemsida på www.esoncomfort.se.

Slutligen, från alla på Eson Comfort, vill vi tacka all vårdpersonal och alla andra nyckelpersoner som arbetar outtröttligt för att övervinna detta virus.

Vi hoppas att ni alla håller er friska och ta hand om dig själv och dina nära och kära.

Next Gen™

Next Gen™ är varumärket där vi samlar ledande innovationer och uppgraderingar av våra traumakoncept. Vi kommer successivt att lansera olika delar, med slutmålet att leverera ett helhetskoncept som löser problem som idag inte går att lösa. 1999 satte vi genom TraumaTransfer™, en helt ny standard på akutmottagningar. Next Gen™ kommer att erbjuda än fler och bättre möjligheter för både personal och patient.
TTX-Next Gen4

TTX Next Gen™

TTX Next Gen™ - Krysskoppling, är på motsvarande sätt också befriad från kardborre. Kardborren är ersatt med snabbkopplingar. Avlastare i HD-polyeten, ger en betydligt mer hygienanpassad lösning.
Next Gen™ har även en uttalad ambition om att ge mer användarvänliga och säkra bälteslösningar!
TT44-NextGen9

TT44 Next Gen™

Genom lanseringen av TT44 Next Gen™ - 4-punktslösning, har vi tagit bort all exponerad kardborre och använder endast snabbkopplingar. Även den vävda avlastaren har ersatts med en avlastare i HD-polyeten/cellplsat, allt för en kraftig uppgradering av den hygieniska nivån.
Dear Customers,

We are facing an unprecedented shift in how we live our lives and I wanted to get in touch and share with you the steps we are taking regarding the Coronavirus (COVID-19) pandemic.

Our number one priority remains the safety of our customers, workforce and the wider community and we are continually monitoring the advice given from both the authorities and World Health Organisation (WHO) to ensure we are being proactive and taking the appropriate steps and precautions necessary.

We implement a reduced production and stock strength, to adapt to the impact of the pandemic exerts on us, our hospital and its employees.

Our opening hours are:
Mon, Tue and Thu, 07.00 - 13.00, 14.00 - 16.30

Our website remains open and we are currently delivering parcels as normal. Our delivery partners will allow you to request that items are delivered contact-free if you are self-isolating.

For the latest information and updates regarding COVID-19 and our services, please visit our site www.esoncomfort.com.

Finally, from everyone at Eson Comfort, we would like to say a huge thank you to all of our hospital staff and all other key workers that are working tirelessly to overcome this virus.

We hope you all stay safe and look after yourself and your loved ones.

Övrigt...

TT-Cover™ Simple
EasySafe™ - Säkerhetsbälte för transport på TraumaTransfer™
SPACE™

ESON COMFORT

facebook twitter instagram 
MailPoet