logga-2008-3d-small

Nyhetsbrev 15

Eson Comfort har sedan mitten av 1990-talet utvecklat och tillverkat mängder av egna innovationer. Vi tar fram helhets-lösningar - problem blir till nya produkter!
Vi får ibland frågan om hur länge våra produkter håller och vår
förklaring är att vår ambition alltid är och har varit att utforma
och tillverka kvalitetsprodukter som leder utvecklingen, i
ALLA väsentliga avseenden. En investering i våra unika
system, blir därigenom oftast väldigt kostnadseffektiv.
Bilden visar ett typiskt exempel våra produkters
kvalité och hållbarhet. Denna TraumaTransfer™
togs i bruk på Falu lasarett 2004-11-08. Efter
drygt 15 år är den fortfarande i bruksskick.
Vi arbetar med ständiga förbättringar och
denna madrass har nu rekonditionerats
till nyskick, enligt 2020-års modell.
Den innehåller nu alla förbättringar
som har tillkommit sedan 2004.
En sannolik livslängd för
denna uppgraderade
madrass är ca 20 år.NYA TT-Headfix K-Light 2020™

och TT-Cover K-Light 2020™

Till vår TraumaTransfer™ har vi under ett antal år levererat det vi kallar för TT-Headfix K™ och TT-Cover K™.
I våra försök att ständigt förbättra våra produkter och förenkla handhavandet, har vi utvecklat ett nytt koncept som ersätter både K-systemet och K-Light-systemet. Två system blir ett!
De nya systemet K-Light 2020™ är enklare att använda och när kuddarna skjuts ner i kanalerna, är systemet initialt självstödjande och VFLEXFIX™ hak-/pannvelourband behöver användas endast när full immobilisering efterfrågas.
Detta system finns även för användning i ambulans, för att patienten skall få ett bättre huvudstöd, utan att aktivt ha behov av manuellt stöd.

TT-Headfix

K-Light 2020™

Next Gen™

Next Gen™ är varumärket där vi samlar ledande innovationer och uppgraderingar av våra traumakoncept. Vi kommer successivt att lansera olika delar, med slutmålet att leverera ett helhetskoncept som löser problem som idag inte går att lösa. 1999 satte vi genom TraumaTransfer™, en helt ny standard på akutmottagningar. Next Gen™ kommer att erbjuda än fler och bättre möjligheter för både personal och patient.
TT44-NextGen9

TT44 Next Gen™

Genom lanseringen av TT44 Next Gen™ - 4-punktslösning, har vi tagit bort all exponerad kardborre och använder endast snabbkopplingar. Även den vävda avlastaren har ersatts med en avlastare i HD-polyeten/cellplsat, allt för en kraftig uppgradering av den hygieniska nivån.
TTX-Next Gen4

TTX Next Gen™

TTX Next Gen™ - Krysskoppling, är på motsvarande sätt också befriad från kardborre. Kardborren är ersatt med snabbkopplingar. Avlastare i HD-polyeten, ger en betydligt mer hygienanpassad lösning.
Next Gen™ har även en uttalad ambition om att ge mer användarvänliga och säkra bälteslösningar!

Övrigt...

TT-Cover™ Simple
EasySafe™ - Säkerhetsbälte för transport på TraumaTransfer™
SPACE™

ESON COMFORT

facebook twitter instagram 
MailPoet