logga-2008-3d-small

Nyhetsbrev 14

Eson Comfort har sedan mitten av 1990-talet utvecklat och tillverkat mängder av egna innovationer. Vi tar fram helhets-lösningar - problem blir till nya produkter!


TT-Headfix

K-Light 2020™

NYA TT-Headfix K-Light 2020™

och TT-Cover K-Light 2020™

Till vår TraumaTransfer™ har vi under ett antal år levererat det vi kallar för TT-Headfix K™ och TT-Cover K™.
I våra försök att ständigt förbättra våra produkter och förenkla handhavandet, har vi utvecklat ett nytt koncept som ersätter både K-systemet och K-Light-systemet. Två system blir ett!
De nya systemet K-Light 2020™ är enklare att använda och när kuddarna skjuts ner i kanalerna, är systemet initialt självstödjande och VFLEXFIX™ hak-/pannvelourband behöver användas endast när full immobilisering efterfrågas.
Detta system finns även för användning i ambulans, för att patienten skall få ett bättre huvudstöd, utan att aktivt ha behov av manuellt stöd.

TT44-NextGen9

TT44 Next Gen™

Genom lanseringen av TT44 Next Gen™ - 4-punktslösning, har vi tagit bort all exponerad kardborre och använder endast snabbkopplingar. Även den vävda avlastaren har ersatts med en avlastare i HD-polyeten/cellplsat, allt för en kraftig uppgradering av den hygieniska nivån.

TTX Next Gen™

TTX Next Gen™ - Krysskoppling, är på motsvarande sätt också befriad från kardborre. Kardborren är ersatt med snabbkopplingar. Avlastare i HD-polyeten, ger en betydligt mer hygienanpassad lösning.
Next Gen™ har även en uttalad ambition om att ge mer användarvänliga och säkra bälteslösningar!
TTX-Next Gen4
TTX-NextGen1

Next Gen™

Next Gen™ är varumärket där vi samlar ledande innovationer och uppgraderingar av våra traumakoncept. Vi kommer successivt att lansera olika delar, med slutmålet att leverera ett helhetskoncept som löser problem som idag inte går att lösa. 1999 satte vi genom TraumaTransfer™, en helt ny standard på akutmottagningar. Next Gen™ kommer att erbjuda än fler och bättre möjligheter för både personal och patient.

Övrigt...

TT-Cover™ Simple
EasySafe™ - Säkerhetsbälte för transport på TraumaTransfer™
SPACE™

ESON COMFORT

facebook twitter instagram 
MailPoet